Polityka prywatności

 

 Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas korzystania przez Użytkownika („Użytkownik”) z aplikacji Chemly® („Aplikacja”).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.

 

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Handlowe Alufinish Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi przy
  Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście
  XX Wydział pod nr KRS 0000474676; NIP: 7282794580; REGON: 101659235, które jest Administratorem Danych Osobowych („Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej "RODO").
 2. Administrator przetwarza dane użytkowników aplikacji wyłącznie w celu i w zakresie określonym
  w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zakres przetwarzania danych w ramach korzystania z Aplikacji obejmuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane podane dobrowolnie przez Klienta w treści wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi korzystanie z Aplikacji.
 5. W procesie rejestracji Użytkownika w Aplikacji wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Opcjonalnie Użytkownik może podać numer telefonu. Dane udostępnione przez użytkownika są zbierane i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu rejestracji Użytkownika i służą do założenia oraz obsługi dedykowanego konta użytkownika, przy czym nr telefonu oraz adres e-mail wykorzystywane są wyłącznie do kontaktu w zakresie funkcjonowania konta, Aplikacji oraz istotnych kwestii związanych ze stosowaniem technologii obróbki powierzchni.
 6. Po utworzeniu konta Użytkownika, żadne inne informacje dotyczące Użytkownika nie są wymagane. Administrator w ramach świadczenia usług aplikacji mobilnej gromadzi jedynie dane techniczne
  o logowaniu do Aplikacji.

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI I CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administrator nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, które przetwarza.
 2. W celu zabezpieczenia danych stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Dane gromadzone przez Aplikację będą przechowywane do momentu usunięcia konta użytkownika. Po 12 miesiącach od ostatniego logowania Użytkownika, jego konto zostanie uznane za nieaktywne. Administrator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia chęci kontynuacji korzystania z Aplikacji. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z korzystania z Aplikacji, lub przez 90 dni nie uda się nawiązać kontaktu z Użytkownikiem, jego konto zostanie usunięte.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW URZĄDZENIA MOBILNEGO

 1. Aplikacja potrzebuje do poprawnego funkcjonowania następujących zasobów:
  1. Miejsca na dysku niezbędnego do zainstalowania komponentów Aplikacji oraz pobierania plików przez Użytkownika.
  2. Dostępu do sieci internetowej w celu przesyłania danych, wysyłania wiadomości, pobierania plików udostępnionych Użytkownikowi.
  3. Dostępu do lokalizacji po wybraniu przez Użytkownika funkcji nawigacji do siedziby Administratora.
  4. Dostępu do aparatu fotograficznego oraz plików w urządzeniu wyłącznie w celu ewentualnego dołączenia zdjęć do wysyłanych przez Użytkownika wiadomości w module Czatu.
 2. Warunkiem funkcjonowania niektórych modułów Aplikacji jest wyrażenie zgody na dostęp
  do poszczególnych funkcji telefonu. Brak zgody spowoduje brak możliwości skorzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji.
 3. Jedną z funkcji Aplikacji jest wysyłanie Użytkownikowi wiadomości PUSH. Mają one na celu powiadamianie o ważnych kwestiach dotyczących modułów i funkcjonalności Aplikacji. Mogą być również wykorzystywane do przekazywania informacji na temat nowych produktów oraz ważnych komunikatów firmy P.H. Alufinish Sp. z o.o. Sp.K. Wyłączenie funkcji wiadomości PUSH w urządzeniu mobilnym spowoduje ograniczenie pełnej funkcjonalności Aplikacji.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w Aplikacji.
 2. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora modyfikacji, poprawienia lub usunięcia wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest
  to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
 4. W przypadku stałego usunięcia danych osobowych Użytkownika, które są niezbędne Administratorowi do świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji.
 5. Użytkownik może również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu.
 6. Użytkownik może pozyskać dane osobowe przetwarzane przez Administratora w formacie ogólnie używanym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Kontakt w zakresie funkcjonowania Aplikacji, problemów technicznych oraz danych osobowych można uzyskać pod nr tel. (48)426762645 oraz mailowo: aplikacja@alufinish.pl.

 

 

 

   Korzystając ze strony alufinish.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
   Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.