Słownik pojęć chemicznych Alufinish

 • Anodowanie

 • Elektrochemiczny proces tworzenia warstwy tlenku na powierzchni aluminium. Warstwy anodowe charakteryzują się znakomitą odpornością na korozję. Wyróżniamy anodowanie:
  - typu I – w kwasie chromowym
  - typu II – w kwasie siarkowym – najbardziej rozpowszechnione
  - typu III – w kwasie siarkowym, ale w innych parametrach, niż w anodowaniu typu II, jest to tzw. anodowanie twarde.
 • Barwienie aluminium

 • Barwienie powierzchni anodowanego aluminium. Wyróżniamy:- barwienie chemiczne – polegające na adsorpcyjnym wypełnianiu porów anodowych cząsteczkami barwnika- barwienie elektrolityczne – z wykorzystaniem prądu zmiennego.
 • Chromianowanie

 • Wytwarzanie powłoki konwersyjnej najczęściej na powierzchni aluminium, w celu zwiększenia przyczepności farb proszkowych do podłoża oraz ochrony antykorozyjnej metalu. Chromianowanie żółte bazuje na powłokach zawierających chrom6+, natomiast chromianowanie zielone zawiera chrom3+.
 • Cynkowanie galwaniczne

 • Wytworzenie powłoki cynku na powierzchniach stalowych na drodze elektrochemicznej w celu ochrony metalu przed korozją.
 • Cynkowanie ogniowe

 • Wytworzenie na powierzchni stali lub żeliwa powłoki stopów cynku w celu ochrony antykorozyjnej. Metoda polegająca na zanurzeniu prefabrykowanej stali w ciekłym cynku. Proces poprzedza zwykle odtłuszczanie, trawienie w kwasie solnym i topnikowanie.
 • Dekapowanie (odtlenianie)

 • Jeden z etapów procesu anodowania. Polega na usunięciu warstwy tlenków powstałych po etapie trawienia satynowego.
 • Fosforanowanie

 • Wytworzenie powłok fosforanów (powłok konwersyjnych) na powierzchni metalu. Najpopularniejszym procesem w branży lakierniczej jest fosforanowanie żelazowe, zapewniające dobre zabezpieczenie antykorozyjne i optymalną przyczepność farby. Istnieją również procesy jak np.: fosforanowanie cynkowe, manganowe, cynkowo-wapniowe i inne, stosowane zwykle dla spełnienia konkretnych wymagań odbiorcy. Obecnie interesującą alternatywą dla fosforanowania żelazowego i cynkowego jest konwersja cyrkonowa.
 • Komora solna

 • Urządzenie służące do wykonywania testów odporności na korozję materiałów i powłok. Klasycznym badaniem jest badanie odporności na rozpyloną obojętną solankę (NSS) wg normy PN-EN ISO 9227.
 • Konwersja cyrkonowa

 • Proces wytwarzania warstwy konwersyjnej na powierzchni stali, bazujący na związkach cyrkonu. Powłoki charakteryzują się bardzo wysoką odpornością korozyjną i dobrą przyczepnością lakieru, a sam proces jest łatwy i tani w eksploatacji. Konwersja cyrkonowa stanowi obecnie znakomitą alternatywę dla fosforanowania.
 • Korozja

 • Stopniowe niszczenie materiału pod wpływem warunków środowiska. Korozję powodują procesy chemiczne, elektrochemiczne, mechaniczne i biologiczne. W branży obróbki metali korozja jest jednym z kluczowych problemów.
 • Malowanie elektroforetyczne

 • Jedna z metod lakierowania ciekłego, z wykorzystaniem zjawiska elektroforezy – przemieszczania się cząstek pod wpływem pola elektrycznego. Charakteryzuje się bardzo dokładnym pokrywaniem metalu i wysoką odpornością korozyjną. Wykorzystywane jest głównie w branży automotive. W zależności od rozmieszczenia ładunków wyróżniamy lakierowanie kataforetyczne – KTL oraz lakierowanie anaforetyczne – ATL.
 • Malowanie proszkowe

 • Pokrywanie powierzchni produktu farbami proszkowymi. Służy przede wszystkim ochronie powierzchni przed czynnikami zewnętrznymi, jest również jednocześnie sposobem dekoracji powierzchni produktu.
 • Mechaniczne przygotowanie powierzchni

 • Do mechanicznych metod przygotowania powierzchni zalicza się obróbkę ręczną oraz strumieniowo-ścierną. Dzięki obróbce ręcznej uzyskać można stopień czystości materiału do St 3 stosując m.in. młotkowanie, szczotkowanie czy szlifowanie. W przypadku obróbki strumieniowo-ściernej uzyskujemy stopień Sa 3, a najczęściej stsowanymi metodami są piaskowanie i śrutowanie.
 • Oczyszczanie ścieków

 • Ogół procesów obróbki zużytych kąpieli procesowych oraz popłuczyn przed ostatecznym odprowadzeniem do kanalizacji. W zależności od wymagań środowiskowych oraz warunków, ze ścieku usuwa się osady, oleje, metale ciężkie i inne substancje uznane za niebezpieczne lub podlegające ograniczeniom określonym w przepisach ogólnych lub lokalnych.
 • Odlakierowywanie

 • Usuwanie lakieru z powierzchni elementów błędnie pomalowanych lub z zawieszek lakierniczych. Jest kilka metod odlakierowywania:
  - mechaniczna,
  - termiczna (pirolityczna)
  - chemiczna – tzw. stripping chemiczny.
 • Odtłuszczanie

 • Polega na usuwaniu z powierzchni podłoża tłuszczów, ich pochodnych, substancji tłuszczopodobnych oraz innych zanieczyszczeń różnego pochodzenia. W procesach przygotowania powierzchni wyróżniamy odtłuszczanie kwaśne i odtłuszczanie alkaliczne. Odtłuszczanie zwykle jest pierwszym etapem wszystkich procesów pokrywania i wytwarzania powłok na powierzchniach metali.
 • Odtłuszczanie biologiczne

 • Jedna z metod odtłuszczania z wykorzystaniem bakterii. Kąpiele odtłuszczające są zwykle słabo alkaliczne, są mieszaniną środków powierzchniowo-czynnych. Usuwane z powierzchni tłuszcze przetwarzane są przez bakterie w wodę i dwutlenek węgla. Zaletą metody jest utrzymywanie stałego niskiego poziomu zanieczyszczeń w kąpieli.
 • Pasywacja bezchromowa

 • Proces zabezpieczania powierzchni metalu przed korozją z użyciem preparatów niezawierających chromu. Produkty do pasywacji bezchromowej zwykle bazują na związkach tytanu i/lub cyrkonu.
 • Piaskowanie

 • Jedna z metod mechanicznego przygotowania powierzchni. Polega na oczyszczaniu powierzchni materiału dzięki uderzeniom ścierniwa w strumieniu sprężonego powietrza lub cieczy.
 • Przygotowanie powierzchni przed malowaniem

 • Oczyszczenie powierzchni i wytworzenie powłoki konwersyjnej w celu ochrony powierzchni metalu przed korozją, jak również zapewnienia odpowiedniej przyczepności farb proszkowych.
 • Qualanod

 • Międzynarodowa organizacja zawiązana w celu wyznaczania, utrzymywania i promowania standardów jakości anodowanego aluminium tak, aby spełnić wymagania odbiorców końcowych. Zarejestrowana jest w Zurychu, w Szwajcarii. W Polsce wyłącznym przedstawicielem stowarzyszenia jest Qualipol.
 • Qualicoat

 • Międzynarodowa organizacja zajmująca się certyfikacją i kontrolą systemów malowania i pokrywania aluminium wykorzystywanego do celów architektonicznych. Biuro organizacji znajduje się w Zurychu, w Szwajcarii. W Polsce reprezentowana jest przez Qualipol – stowarzyszenie zrzeszające wykonawców powłok, dostawców technologii i materiałów, a także szerokie grono specjalistów.
 • Qualisteelcoat

 • Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Zurychu, w Szwajcarii, zajmująca się określaniem standardów jakościowych dla powłok lakierniczych na powierzchniach stalowych. Wyłącznym przedstawicielem stowarzyszenia w Polsce jest Qualipol.
 • Śrutowanie

 • Jedna z metod mechanicznego przygotowania powierzchni. Jest rodzajem piaskowania, z tą różnicą, że ścierniwem jest śrut, np. żeliwny lub staliwny.
 • Topnikowanie

 • Jeden z etapów cynkowania ogniowego, polega na zanurzeniu elementu w mieszaninie chlorku cynku i chlorku amonu w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu etapu pokrywania ciekłym cynkiem.
 • Trawienie E0

 • Odtrawianie powłoki anodowej z powierzchni aluminium. Służy usuwaniu błędnie wytworzonych warstw lub w celu odtrawienia zawieszek – ze względu na izolacyjne właściwości powłoki tlenkowej.
 • Trawienie satynowe

 • Tzw. trawienie E6 – trawienie powierzchni aluminium przed anodowaniem z wytworzeniem satynowej faktury powierzchni. Kąpiel do trawienia satynowego zawiera wodorotlenek sodu, określoną ilość aluminium oraz dodatkowy preparat służący optymalizacji przebiegu reakcji.
 • Trawienie w kwasie solnym

 • Jest jednym z etapów cynkowania ogniowego. Służy usunięciu tlenków żelaza i innych produktów korozji z powierzchni stali w celu odpowiedniego przygotowania podłoża do pokrywania cynkiem.
 • Uszczelnianie

 • Końcowy etap procesu anodowania. Polega na ostatecznym wypełnieniu i zamknięciu porów anodowych. W zależności od wymagań i warunków stosuje się uszczelnianie gorące i/lub uszczelnianie zimne.
 • Wybłyszczanie

 • Uzyskanie metodą chemiczną lub elektrochemiczną błyszczącego wykończenia powierzchni aluminium. Wybłyszczanie jest etapem poprzedzającym anodowanie.
   Korzystając ze strony alufinish.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
   Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.